Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży

Nasi pacjenci otrzymują kompleksową opiekę psychiatryczną

Komu udzielana jest pomoc w ośrodku dziennym?
Ośrodek dzienny psychiatryczny odwiedzają pacjenci, którzy potrzebują intensywnych działań terapeutycznych, jednak ich stan nie wymaga hospitalizacji. W trakcie leczenia chory ma zapewnione świadczenia terapeutyczne i rehabilitacyjne, a rodzina działania edukacyjno-konsultacyjne.

Jak wygląda leczenie w dziennym ośrodku psychiatrycznym?
W ośrodku pracują psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuci zajęciowi, których zadaniem jest realizowanie planu terapeutycznego. Aby skorzystać z leczenia w warunkach dziennych wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry.

W ośrodku dziennym realizowane są m.in.:
-konsultacje specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży,
-badania psychologiczne,
-sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej,
-terapie zajęciowe.

W oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym leczymy m.in.:

  • zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi,
  • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii,
  • zaburzenia nastroju (afektywne),
  • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
  • upośledzenie umysłowe,
  • zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego),
  • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym.
Back to top of page