ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHOGERIATRYCZNY

Oddział Psychogeriatrii, to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. Wszystkie oddziaływania mają na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia pacjentów. Pacjent na Oddziale Psychogeriatrii przebywa w atmosferze troski, zrozumienia i opieki.

Organizacja udzielania świadczeń w Oddziale:

  • oddział funkcjonuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wymagane jest jednak skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim rozpoznaniem;
  • terapia na oddziale odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 13.00 (5 godzin dziennie);
  • pobyty trwają dwa tygodnie z możliwością przedłużenia maksymalnie do 60 dni w roku.
  • wymagany wiek pacjenta, powyżej 60 roku życia.

Zespół terapeutyczny oddziału dziennego psychogeriatrycznego:

  • terapeuta zajęciowy
  • psycholog, psychoterapeuta
  • lekarz psychiatra
  • pielęgniarka

Ośrodek zapewnia dostęp do konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie geriatrii.

Back to top of page
Skip to content