PORADNIA REHABILITACYJNA

IMG_1555

W poradni rehabilitacyjnej Centrum Rehabilis w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia usługi świadczy lekarz specjalista rehabilitacji medycznej
oraz specjalista neurolog.

Na konsultację rehabilitacyjną prosimy przynieść wyniki wykonanych badań (RTG, USG, MRI itp.).

W ramach porady rehabilitacyjnej lekarz dokonuje:

  • ogólnej ocena stanu zdrowia pacjenta,
  • określenia zakresu ruchu w stawach,
  • testu czynnościowego,
  • oceny aktywności ruchowej pacjenta,
  • obserwacji czucia powierzchownego i głębokiego,
  • oceny odruchów ścięgnisto-okostnowych,
  • pomiaru długości kończyn i obwodów,
  • oceny chodu i lokomocji,
  • obserwacji samoobsługi i samodzielności,
  • ocena deformacji i zniekształceń.

Na tej podstawie planuje postępowanie rehabilitacyjne. Ponadto lekarz
specjalista rehabilitacji medycznej wypisuje zlecenia na zaopatrzenie
ortopedyczne i wystawia zaświadczenia o stanie zdrowia.

Back to top of page
Skip to content