PRACA

Rozwijamy się dla dobra naszych Pacjentów. Nie bylibyśmy w stanie tego robić, gdyby nie nasi pracownicy. Jeśli chcą Państwo dołączyć do zespołu Centrum Rehabilis w Katowicach, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych.

Rekrutacja

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z nami, zachęcamy do pozostawienia dokumentów aplikacyjnych wraz z danymi kontaktowymi. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych prosimy, by dokumenty aplikacyjne, jak również cała korespondencja dotycząca zatrudnienia były kierowane na adres mailowy: praca@centrumrehabilis.pl Dokumenty aplikacyjne, które otrzymamy na inny niż podany wyżej adres, będą natychmiast usuwane.

Zgoda na przetwarzanie danych

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celu realizacji procesu rekrutacji, uprzejmie prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wskazanych przeze mnie w aplikacji w zakresie szerszym niż stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji prowadzonej przez Centrum Rehabilis sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wróblewskiego 67, która jest jednocześnie administratorem moich danych osobowych (dalej: „administrator”). Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Wiem, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o wycofaniu zgody mogę złożyć, kontaktując się z administratorem danych mailowo (praca@centrumrehabilis.pl).

Administrator poinformował mnie, że:

  • dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy,
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).”

Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Centrum Rehabilis Sp. z o.o.
Wróblewskiego 67
41-106 Siemianowice Śląskie
praca@centrumrehabilis.com.pl

Back to top of page
Skip to content