PROGRAM PILOTAŻOWY

Program Pilotażowy skierowany jest do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin.

Program to odpowiedź na problem uzależnień cyfrowych wśród dzieci i młodzieży. Zjawisko nasiliło się w czasie pandemii COVID-19. Działania mają wesprzeć uczniów i ich rodziców w walce z uzależnieniami od nowych technologii.

Celem programu jest ograniczenie negatywnych zachowań związanych z uzależnieniami cyfrowymi, zwiększenie wiedzy w tym zakresie oraz poprawa stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

W placówce będzie można skorzystać z diagnozy i porad psychologicznych oraz psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Pomoc jest bezpłatna, refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do Programu Pilotażowego można zgłaszać się bez skierowania, kontaktując się z nami telefonicznie bądź bezpośrednio w ośrodku.

Back to top of page
Skip to content