Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Rehabilitacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach, mogą skorzystać w Centrum Rehabilis poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradni rehabilitacyjnej oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Back to top of page
Skip to content